Vadošie darbinieki

Jeļena Čudinovskiha, Ražošanas departamenta direktore

AS “Olainfarm” Ražošanas departamenta direktore ar 30 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. J. Čudinovskiha pievienojās AS “Olainfarm” 1984. gadā pēc Ļeņingradas Ķīmiski-farmaceitiskā institūta Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes absolvēšanas.

 

Raimonds Terentjevs, Kvalitātes vadības departamenta direktors

AS „Olainfarm” Kvalitātes vadības departamenta direktors ar vairāk nekā 19 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. R. Terentjevs pievienojās AS „Olainfarm” 2011. gadā no APP „Latvijas Organiskās sintēzes institūts”, kur pildīja pētnieka pienākumus. Raimonds Terentjevs ieguvis dabaszinātņu bakalaura un maģistra grādus ķīmijā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē.

 

Vladimirs Krušinskis, Tehniskā departamenta direktors

AS „Olainfarm” Tehniskā departamenta direktors ar vairāk nekā 14 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. V. Krušinskis AS „Olainfarm” pievienojās 2012. gadā no AS „Rīgas farmaceitiskā fabrika”, kur viņš pildīja valdes locekļa un tehniskā direktora pienākumus. Vladimirs Krušinskis ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu elektrozinātnē Transporta un sakaru institūtā.

 

Jevgenijs Gončars, Komercijas departamenta direktors

AS “Olainfarm” Komercijas departamenta direktors ar vairāk nekā 3 gadu pieredzi farmācijas nozarē. J. Gončars AS “Olainfarm” pievienojās 2013. gada februārī no AS “Air Baltic Corporation”. Jevgenijs Gončars ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā Rīgas Tehniskajā universitātē.

Genadijs Melnis, Administratīvā departamenta direktors

AS “Olainfarm” Administratīvā departamenta direktors ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. G. Melnis pievienojās AS “Olainfarm” 1998. gadā no SIA „Grif”. Genādijs Melnis ieguvis inženiera-ekonomista diplomu Rīgas Civilās aviācijas institūtā.

 

Gita Siliņa, Medicīnas un reģistrācijas departamenta direktore

AS “Olainfarm” Medicīnas un reģistrācijas departamenta direktore ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi klīnisko pētījumu jomā.  G. Siliņa AS “Olainfarm” pievienojās 2014. gadā no SIA “Dokumeds”, kur bija izpilddirektore. Pirms tam strādājusi “ICON Clinical Research” Latvijā un Krievijā. Gita Siliņa ieguvusi ārstes-pediatres un ārstes-psihiatres grādu Latvijas Medicīnas akadēmijā.

 

Vilnis Liepiņš, Pētniecības un attīstības departamenta direktors

AS „Olainfarm” Pētniecības un attīstības departamenta direktors ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi ķīmijas un farmācijas nozarē. V. Liepiņš pievienojās AS „Olainfarm” 2013. gadā no SIA „Syntagon Baltic”, kur bija grupas vadītājs. Vilnis Liepiņš ieguvis ķīmijas zinātņu doktora grādu Stokholmas universitātē un stažējies Max-Planck institūtā Vācijā. Maģistra grādu organiskajā ķīmijā un bakalaura grādu ķīmijas tehnoloģijā V. Liepiņš ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē.

SigitaVadošie darbinieki