Padome

Ivars Godmanis, padomes priekšsēdētājs

AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs kopš 2016. gada 16. augusta. Kopš 2014. gada I. Godmanis ir docents Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA) un lektors Latvijas Universitātē un biznesa augstskolā “Turība”. Iepriekš bijis Eiropas parlamenta deputāts, LR ministru prezidents, LR iekšlietu ministrs, LR finanšu ministrs, AS “Latvijas kuģniecība” valdes loceklis, AS “Latvijas Krājbanka” prezidents, kā arī LR Ministru padomes priekšsēdētājs. I. Godmanis absolvējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti, specializējoties cietvielu fizikā, un ieguvis fizikas doktora grādu.

Piederošo AS “Olainfarm” akciju skaits (2017. gada 30. septembrī): 0

 

Valentīna Andrējeva, padomes priekšsēdētāja vietniece

AS “Olainfarm” padomē kopš 2011. gada 11. novembra, līdz 2016. gada 16. augustam – padomes priekšsēdētāja. V. Andrējeva no 2007. gada ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) SESMI Muitas un nodokļu katedras asociētā profesore. Valentīna Andrējeva ieguvusi ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) un maģistra grādu ekonomikā uzņēmējdarbības vadības specialitātē Rīgas Tehniskajā universitātē. V. Andrējevai ir arī Rīgas Politehniskā institūta inženiera-ekonomista diploms.

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2017. gada 30. septembrī): 0

 

Andis Krūmiņš

AS “Olainfarm” padomes loceklis kopš 2017. gada 1. jūnija. Andis Krūmiņš ir ārsts rezidents Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, kā arī valdes loceklis SIA “AO Solutions” un Latvijas radioloģijas attīstības fondā. Iepriekš bijis valdes loceklis SIA “Multitrial” un LR Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs. A. Krūmiņš absolvējis Latvijas Medicīnas akadēmijas Ārstniecības fakultāti, iegūstot ārsta grādu. Andis Krūmiņš turpina studijas Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātē specialitātē psihiatrs.

Piederošo AS “Olainfarm” akciju skaits (2017. gada 30. septembrī): 0

 

Gunta Veismane

AS „Olainfarm” padomes locekle kopš 2013. gada 29. aprīļa un Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore. Iepriekš bijusi Valsts Kancelejas vadītāja, Valsts administrācijas skolas direktore. Gunta Veismane ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā Latvijas Universitātē, apguvusi stratēģiskās vadīšanas un organizācijas kultūras kursu Hārvardas universitātes Hārvardas biznesa skolā, kā arī ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Valsts Universitātes Ekonomikas fakultātē.

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits  (2016. gada 30. septembrī): 0

 

Aleksandrs Raicis

AS „Olainfarm” padomes loceklis kopš 2007. gada 20. jūlija, Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas direktora vietnieks un SIA “Briz” farmācijas direktors. Iepriekš strādājis SIA „Tamro”, kā arī vairākās farmācijas kompānijās. A. Raicis absolvējis Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas fakultāti.

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits  (2016. gada 30. septembrī): 0

SigitaPadome