Vides aizsardzības politika

AS „Olainfarm” vides un klimatam draudzīgas energopolitikas mērķis ir pastāvīgi samazināt uzņēmuma darbības izraisīto ietekmi uz vidi, paaugstināt energoefektivitāti un nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstību vides un enerģētikas nozares likumdošanas prasībām.

Vides un energopolitika tiek integrēta visās mūsu uzņēmuma darbības jomās. Īpaši lielu uzmanību pievēršam AS “Olainfarm” personāla apmācībai par vides aizsardzību un energoefektivitāti. Uzņēmums ir saņēmis A kategorijas atļauju un Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju un strādā saskaņā ar to nosacījumiem.

ISO_14001_LV

Vides un energopolitika

SigitaVides aizsardzības politika