Finanšu informācija

Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2018. gadā

  • Nerevidēts 2017. gada 12 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats tiks publicēts 2018. gada 28. februārī.
  • Revidēts 2017. gada atsevišķais un konsolidētais finanšu pārskats tiks publicēts 2018. gada 30. aprīlī.
  • Nerevidēts 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats tiks publicēts 2018. gada 31. maijā.
  • Nerevidēts 2018. gada 6 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats tiks publicēts 2018. gada 31. augustā.
  • Nerevidēts 2018. gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats tiks publicēts 2018. gada 30. novembrī.

Finanšu rezultāti

Galvenie 2016. gada konsolidētie finanšu rādītāji

  • Apgrozījums: 110,7 miljoni eiro
  • Tīrā peļņa: 11,6 miljoni eiro

Konsolidētie plāni 2017. gadam

  • Apgrozījums: 127 miljoni eiro
  • Tīrā peļņa: 9 miljoni eiro

Spiediet šeit, lai aplūkotu Morningstar faktu lapu par AS “Olainfarm” galvenajiem finanšu rādītājiem

Finanšu pārskati

SigitaFinanšu informācija